ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

Els nostre Projecte Educatiu  defineix els valors, objectius i prioritats d’actuació generals, els principis bàsics per al desenvolupament curricular, les opcions preferents  i el tractament transversal de l’educació i dels valors

Característiques generals de l'escola

L'escola Joc de la Bola és un centre públic, d'Educació Infantil i Primària, depenent del Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És una éscola de dues línies, situada entre els barris del Camp d'Esports i Joc de la Bola de la ciutat de Lleida.

El centre va iniciar la seva activitat docent el curs 1985-1986. Originàriament va ser creat com un Centre Experimental de Règim Especial (CERE). El curs 2000-2001 va esdevenir un centre de règim ordinari.

El curs 20012-2013 el Departament d'Ensenyament va reconèixer l'Escola com a centre de agrupament d'alumnat sord, esdevenint la primera escola de la demarcació de Lleida amb aquest reconeixement.

Comptem amb una AMPA organitzada, entusiasta i col·laboradora. Es fixa reptes, proposa activitats i col·labora incondicionalment en el bon funcionament del centre.

Plantejament institucional

Els valors

Som una escola pública catalana i aconfessional, que ens identifiquem en els valors de respecte a les persones, fomentem l’autonomia personal i la responsabilitat del nostre alumnat.

Contemplem l’atenció a la diversitat sota criteris d’inclusió, de manera que el centre sigui un entorn acollidor i un marc de convivència per a tota la comunitat educativa.

Promovem un aprenentatge significatiu, diversificat, motivador.

Eduquem el nostre alumnat per tal que esdevinguin subjectes participatius i crítics en el sí d’una societat democràtica, equitativa i plural.

La missió

El nostre objectiu és el desenvolupament integral del nostre alumnat.

La nostra fita és l’equitat i l’excel·lència educativa.

Vetllem per la coresponsabilitat entre la família i l’escola en la formació de persones competents i respectuoses amb la diversitat.

Respectem els valors d’integració, igualtat i pluralitat.

Prioritzem els valors democràtics, el civisme i la tolerància.

La visió

Ens proposem fer-ho afavorint el treball en equip i potenciant la competència d’aprendre a aprendre.

Volem destacar tant per la utilització de les TAC, com per l’aprofitament de l’entorn que ens envolta.

Pretenem que les famílies tinguin un paper actiu en tots els processos educatius de l’alumnat i participin en les activitats del centre.

Fomentem el progrés, l’esforç i la superació personal.