ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
L'inici de l'escola, el curs 1985-1986, és en unes aules de l'escola Joan XXIII. Essent en Josep Varela delegat del Departament d'Ensenyament a Lleida, es funda l'escola Joc de la Bola.
  
Des d'un bon principi l'escola estava centrada en la investigació pedagògica i en dur a terme un treball d’innovació mitjançant l’experimentació. És per aquest motiu que el centre neix com a CERE (Centre Experimental de Règim Especial).
El professorat que treballava havien lliurat el seu projecte d’innovació, cada 4 anys calia renovar aquest compromís.
  
El curs 2000-201 la majoria de centres CERE de Catalunya (inclòs el Joc de la Bola) deixen de ser escoles amb un règim especial. A partir d'aquest curs l'escola passava a ser un centre ordinari.
L'Escola segueix centrant la seva línia pedagogia en la innovació. Han estat diversos els projectes desenvolupats; de forma molt especial els centrats en les llengües estrangeres.
El centre ha estat reformat recentment. Entre altres millores, cal destacar: un nou gimnàs. nou edifici de parvulari, reforma de les pistes esportives, ...
   
La plantilla actual del Joc de la Bola està formada, majoritàriament, per mestres amb destinació definitiva.