ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

Joc de la Bola és un centre inclòs en la xarxa d’escoles del projecte Escola Nova 21 des del curs 2017-2018.

Una aliança de centres amb un projecte educatiu avançat i que tenen en comú quatre eixosinterconnectats i interdependents:

EIX 1.Un propòsit educatiu que doni resposta als reptes actuals. Implica una transformació i sobretot, actualització del sistema educatiu.

EIX 2.Unes pràctiques d’aprenentatge empoderadoresi rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

EIX 3. Una avaluació competencial i global, no només de l’àmbit cognitiu, sinó també físic, emocional i social.

EIX 4. Una organització oberta i autònoma, capaç d’autoreflexió i actualitzar-se.

Aquesta xarxa inclou models diversos peròtots amb un horitzó comú  basat en els quatre eixos esmentats prèviament.

L’horitzó comú l’anem treballant i compartint des de diferents vessants. A partir de les formacionsque realitzem tots els centres. En les trobadesperiòdiques amb els companys d’aquests mateixos centres. També amb visitesen centres que es troben en un moment més avançat del procés de millora educativa. Per últim, en les sessions de treballtan de la comissió impulsora com les que inclouen tot el claustre de mestres.

Aleshores, al llarg del curs 2017-2018es va definir aquest marc educatiu en una VISIÓ DE CENTREque va incloure tota la comunitat educativa ( famílies, alumnat, mestres, PASS). Es van organitzar dinàmiques amb els alumnes, activitats amb el claustre de mestres, jornades i trobades amb famílies i PASS, tot plegat, finalitzat en una acte de Cloenda. Aquest va incloure jocs, tallers, actuacions musicals, ... Una jornada festiva, informativa i d’agraïment, per tota la feina feta!

El present curs 2018-2019s’han iniciat els primers passos per arribar a la VISIÓ DE CENTRE que tots plegats vam construir. Per traçar aquest camí seguim un mètode de millora pedagògica anomenat :“ ESPIRAL D’INDAGACIÓ”. Aquest procediment ens ajuda a identificar, analitzar, revisar i millorar qualsevol aspecte del nostre dia a dia. Actualment, ens hem iniciat en la seva aplicació i estem posant-lo en pràctica en l’àmbit de les matemàtiques.