ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
PROJECTE:

El gos de teràpia. Una nova oportunitat d’aprendre en un entorn ordinari.

Projecte subvencionat per la Diputació de Lleida
(LA CANDI I EL TRÈVOL. Dibuix realitzat per un alumne amb TEA)

Des del curs 2013-14 es duu a terme en el nostre centre, en col·laboració amb un altre centre, el projecte “El gos de teràpia. Una nova oportunitat d’aprendre en un entorn ordinari” per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes adscrits a la UAL-USEE.

El primer curs escolar va estar subvencionat per l’empresa farmacèutica BAYER i des de llavors i fins a l’actualitat per la DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Aquest projecte forma part del que s’anomena Educació Assistida amb Animals dins del marc de les Intervencions Assistides amb Animals (IAA) i que consisteix en la participació d’animals, que en el nostre cas són gossos, en intervencions educatives per tal de promoure la salut i el benestar de la persona.

Però, què són les Intervencions Assistides amb Animals?

Les IAA són programes dissenyats per promoure millores en la funció física, social, educacional, emocional i/o cognitiva de la persona; dirigits, desenvolupats i avaluats per un professional de la salut o de l’educació.

Les IAA pretenen millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de tot el seu cicle vital. Afavoreixen la creació d’un vincle emocional entre la persona i l’animal de teràpia. Aquest vincle ajuda a desenvolupar i millorar les habilitats motrius, cognitives, comunicatives i emocionals dels infants o els adults que hi participin.

Les Intervencions Assistides amb Animals engloben:

  • Activitats Assistides amb Animals: Activitats lúdiques que promouen el vincle entre els gossos i els usuaris als quals van dirigides.
  • Teràpia Assistida amb Animals: On hi participen professionals de l’àmbit sanitari i tenen uns objectius terapèutics establerts, amb una metodologia ben definida i que pretenen la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris.
  • Educació Assistida amb Animals: On hi participen professionals de l’àmbit educatiu o psicopedagògic, dirigides a nens i nenes que presenten necessitats educatives especials.


Quins són els nostres objectius?

  1. Introduir les IAA com a nova eina metodològica d’atenció a la diversitat dins d’un Centre educatiu ordinari.
  2. Oferir un nou element motivador (els gossos de teràpia) que afavoreixi l’adquisició de nous coneixements i habilitats en el nostre alumnat.


Quines característiques conformen el nostre projecte?

El nostre projecte segueix amb la línia d’Educació Inclusiva per a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials i amb la finalitat d’introduir noves eines metodològiques d’atenció a la diversitat.

Les sessions es realitzen de forma grupal i individual amb una periodicitat quinzenal. Així com un treball d’aula específica sense animals amb el grup d’alumnes, per tal d’anticipar i donar continuïtat als aprenentatges realitzats.

Les sessions es duen a terme pels professionals de la UAL-USEE (dues mestres d’Audició i Llenguatge i un Educador d’Educació Especial)i l’equip d’ILERKAN (Tècnica especialista en Intervencions Assistides amb Animals i els gossos de teràpia)

A totes les sessions s’estableixen uns objectius de treball ben definits i adaptats a les característiques de l’alumnat als quals van dirigits. Les sessions consten d’una rutina d’inici, d’una o diferents activitats d’aprenentatge i una rutina de comiat.

La metodologia i l’avaluació de la intervenció es duu a terme de forma coordinada entre els professionals que hi participen.

 

Per què el nostre projecte és especial?

• Es desenvolupa dins el marc d’una escola d’educació infantil i primària ordinària i pública.

• És un Projecte pioner dins del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

• Segueix el criteri d’igualtat d’oportunitats per a tot el nostre alumnat.

• Està localitzat en el nostre entorn proper i divers ja que es tracta d’una escola d’àmbit urbà (Lleida, comarca del Segrià)