ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida


El projecte Escolta’m s’inicia al Joc de la Bola el curs 2015-16.

El projecte proposa un pla d'intervenció que estableix una vinculació emocional i educativa positiva entre el professorat i l'alumnat.

Proporciona un espai que facilita el creixement emocional dels nens i nenes per anar aconseguint seguretat personal que els ajuda a desenvolupar-se de manera integral i harmoniosa i a establir vincles més sòlids entre companys i mestres.

 La relació personalitzada es fonamenta en els següents punts que li donen sentit:

  • La inclusió i l’empatia.
  • Els vincles afectius.
  • L'escolta activa i el canvi de mirada.
  • La gestió relacional i el reconeixement.

El projecte vol donar veu als nens i nenes perquè puguin expressar el que pensen, el que senten, com ho viuen, què els agrada, què els disgusta… oferint espais de trobada de manera tranquil·la, sense pressa, per poder-los transmetre amb delicadesa, de manera personal i sense excepció, el missatge de “tu m'importes".

És un espai per poder conèixer amb més amplitud no solament l'alumne, sinó també la persona; perquè cadascú té una història pròpia que el fa diferent i per tant, és necessari que es respecti, es valori i es reconegui.

TRÍPTIC Escolta'm

Si en voleu saber més podeu visitar la web del Centre de Recursos:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/escoltamsegria/PROPERAMENT PODREU CONSULTAR ELS ARTICLES EN AQUESTS ENLLAÇOS

ARTICLES

NOVEMBRE 18 DESEMBRE 18 GENER 19 FEBRER 19 MARÇ 19 ABRIL 19
MAIG 19 JUNY 19 SETEMBRE 19 OCTUBRE 19 NOVEMBRE 19 DESEMBRE 19
GENER 20 FEBRER 20 MARÇ 20 ABRIL 20 MAIG 20 JUNY 20